Provozovatel webu

Vlastníkem a provozovatelem těchto webových stránek je Mgr. Tomáš Valach.

Autorská práva

Obsah webu je v celém rozsahu chráněn autorským právem. Není-li výslovně uvedeno jinak, není možné obsah přebírat, kopírovat, reprodukovat ani dále šířit jinými kanály, s výjimkou tisku pro osobní potřebu a stručných citací či náhledů na sociálních sítích s uvedením zdroje. Souhlas s užitím obsahu musí být vždy písemný a lze o něj požádat.

Prohlášení o přístupnosti

Autor www stránek prohlašuje, že tyto stránky se snaží o maximální přístupnost obsahu i všech svých funkčností pro všechny uživatele internetu.

Informace o tvůrci webu

Webové stránky jsou vytvořeny na publikačním systému WordPress. Stránky vytvořil a navrhl Mgr. Tomáš Valach. Kontaktovat jej můžete na www.tomasvalach.cz

Ochrana dat

Přístup na stránky může být ze strany provozovatele podmíněn poskytnutím některých osobních údajů. V takovém případě bude provozovatel nakládat s těmito údaji v souladu s platnými právními předpisy. Poskytnutím těchto údajů vyslovuje uživatel souhlas se zpracování osobních údajů provozovatelem.

Kódy třetích stran

Provozovatel spolupracuje se společnostmi, které mu poskytují různé služby. Tyto společnosti, pokud jsou k tomu oprávněné, mohou nakládat s osobními údaji uživatele, přičemž s těmito informacemi pracují pouze při plnění svých povinností a nesmí je použít k jinému účelu. Provozovatel neprodává, nepřevádí a nesděluje osobní údaje třetím stranám, pokud to není třeba k naplnění právních předpisů.

Pokud si uživatel přeje opravit nebo smazat osobní data, které o něm provozovatel má, může jej o to požádat prostřednictvím kontaktních údajů uvedených na těchto stránkách.